sofial sofial
FLAME Real Estate Services

Poskytování sídla společnosti, poskytování dopravy, finanční a ekonomické poradenství.

Další služby:

 

Klientům společnosti jsme dále na základě jejich individuálních požadavků schopni zajistit následující služby.

Finanční poradenství

 • v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací atd., poskytované týmem zkušených odborníků partnerských společností skupiny PERSEUS Group

Administrativní služby

 • Příjem, zpracování došlé pošty dle individuálních přání klienta
 • Kvalifikovaná sekretářská práce, zpracování textu v anglickém, německém a českém jazyce
 • všeobecná sekretářská práce, pochůzky (např. přepisování textů, pochůzky na úřad, zápis z jednání)
 • úprava textu (tabulky), propagační dopisy, hromadná korespondence
 • zpracování standardních vzorových smluv
 • tlumočení při jednáních do anglického a německého jazyka

Poskytování dopravy

Poskytujeme zajištění dopravy po Praze pronájmem luxusních limuzín s možností využití služeb kvalifikovaného řidiče, který Vás zaveze na schůzku či obchodní jednání. Více informací v sídle společnosti .

Účetní servis

Vedení účetnictví obou typů zajišťujeme v rozsahu dle potřeb a přání klienta. Kompletní zpracování od převzetí původních dokladů, jejich zaevidování, zaúčtování, až po vypracování konečných výkazů, nebo pouze účtování již pořízených dokladů či metodické vedení vlastních účetních. Součástí obou typů služeb je garance bezproblémového průběhu kontrol finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, atd.

Mzdový servis

Výpočet mezd a nemocenských dávek, vypsání a vedení mzdových listů zaměstnanců objednatele vystavování zápočtových listů zaměstnanců objednatele vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců objednatele vyhotovení výplatních pásek pro zaměstnance objednatele a další.

Právní servis prostřednictvím spolupracující externí právní kanceláře

Zpracování speciálních smluv a textů advokátem. Prostřednictvím partnerských právnických kanceláří poskytujeme následující služby ve všech oblastech českého i mezinárodního práva:

 • právní poradenství, analýzy, stanoviska, doporučení
 • zpracování právních dokumentů zejména smluv, dohod, zápisů zpráv, právních úkonů
 • zastupování při mimosoudních jednáních a mediacích
 • zastupování při správních řízeních, řízeních před soudy
 • rozhodčí zpracování všech podání, žalob, návrhů a procesních úkonů

projekty

Poskytování sídel

Sháníte obchodní adresu v Praze nebo atraktivní sídlo pro vaši společnosti? Přijíždějí vaši obchodní partneři do Prahy od Plzně a Rozvadova, přilétají za vámi na Ruzyň a obtěžuje je složitá doprava do centra Prahy?

více zde
projekty

Development

Subjektům s vlastním investičním záměrem v oblasti developmentu jsme připraveni poskytnout v několika krocích komplexní služby, které jsou nutné pro hladký průběh jednotlivých fází projektu...

více zde
projekty

Další služby

Finanční a ekonomické poradenství, účetní servis, mzdový servis, právní servis prostřednictvím spolupracující externí právní kanceláře...

více zde