sofial sofial
FLAME Real Estate Services

Poskytování sídla společnosti, poskytování dopravy, finanční a ekonomické poradenství.

Development

​Komplexní servis pro investory do nemovitostí


Subjektům s vlastním investičním záměrem v oblasti developmentu jsme připraveni poskytnout v několika krocích komplexní služby, které jsou nutné pro hladký průběh jednotlivých fází projektu.  Dle potřeby klienta jsme schopni nabídnout finanční a marketingovou analýzu investičního záměru, vyhledání a majetkoprávní zajištění pozemků vhodných pro specifikovaný účel, vypracování finanční rozvahy projektu, založení účelové společnosti určené pro realizaci projektu, koordinační a poradenskou činnost týkající se zajištění investičního financování, zastřešení a koordinování inženýrské činnosti potřebné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, přípravu a realizaci marketingové podpory a strategie, zajištění právního servisu.

Zkušenými experty z vlastního týmu jsme schopni pokrýt následující:

1. Přípravná fáze

 • vytvoření návrhu finanční rozvahy investičníího záměru
 • Vytvoření časového harmonogramu přípravné fáze a  celkového  investičního záměru
 • V případě potřeby poradenství a kooordinace spojená s vyhledáním pozemku vhodného pro  investiční záměr 
 • Zajištění veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury  potřebných pro komplexní vyhodnocení vhodnosti pozemku pro daný záměr
 • Zajištění a koordinace případné změny územního plánu nebo jeho regulativ
 • Vytvoření zadávacích podmínek pro výběr architekta projektu 
 • Vyhodnocení výběrového řízení architektonického ateliéru  a následný výběr nejvhodnějšího návrhu
 • Koordinace úprav při uzavrání smlouvy s architekty
 • Koordinace úprav architektonické studie, změna výměr a dispozic apod. s ohledem na prodejnost projektu
 • Založení účelové společnosti pro potřeby investičního záměru
 • Koordinační a poradenská činnost směřující k získání investičního úvěru od spolupracujících bank a spořitelních družstev


2. Inženýrská a majetkoprávní činnost

 • Obstarání výškopisného a polohopisného geodetické zaměření zájmového území
 • Příprava a obstarání vstupních podkladů záměru pro investora, katastrálních podkladů pro projektanta /architekta
 • Zajištění stanovisek správců sítí   
 • Zajištěním inženýrsko-geologického průzkumu území 
 • Koordinace na zajištění zpracování projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení
 • Zajištěním inženýrské činnosti pro UR či SP stavby pokud není součástí dodavatelských prací architektů, případné zajištění a vyřízení majetkoprávních vztahů pro ÚR či SP
 • Zajištění a koordinace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Zajištění technické dozoru objednatele stavby
 • Zajištěním geometrických plánů pro věcná břemena se správci sítí a dotčenými orgány a účastníky výstavby 
 • přípravou a obstaráním majetkoprávních smluvních vztahů potřebných pro dokončení majetkových vztahů se  správci sítí a dotčenými orgány


3. Činnost souvisejí se zajištěním výnosů z projektu

 • Identifikace potenciálních zájemců o koupi projektu v různé fázi jeho rozpracovanosti
 • Návrh a vytvoření veškerých smluvních návrhu potřebných pro projekt jako je  Smlouva o rezervaci, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Smlouva o provedení klentských změn, Veškeré protokoly (o klientských změnách, o předpřejímce o předání ), Smlouva Kupní,
 • Zajištění  vytvoření prohlášení vlastníka
 • Návrh postupu při řešení klientských změn, zajištění styčných obchodních míst
 • Komplexní řešení klientských změn 
 • Zajištění výhodných podmínek u hypotečních produktů pro koncové klienty

projekty

Poskytování sídel

Sháníte obchodní adresu v Praze nebo atraktivní sídlo pro vaši společnosti? Přijíždějí vaši obchodní partneři do Prahy od Plzně a Rozvadova, přilétají za vámi na Ruzyň a obtěžuje je složitá doprava do centra Prahy?

více zde
projekty

Development

Subjektům s vlastním investičním záměrem v oblasti developmentu jsme připraveni poskytnout v několika krocích komplexní služby, které jsou nutné pro hladký průběh jednotlivých fází projektu...

více zde
projekty

Další služby

Finanční a ekonomické poradenství, účetní servis, mzdový servis, právní servis prostřednictvím spolupracující externí právní kanceláře...

více zde